Rozwody w liczbach

W Polsce z roku na rok rośnie liczba rozwodów. W 2015 r. zawarto w Polsce 188,8 tys. małżeństw. W tym samym roku orzeczono 67,3 tys. rozwodów. Wskaźnik rozwodów mierzony liczbą rozwodów w stosunku do nowozawartych małżeństw wyniósł w 2015 r. 35,6%. To oznacza, że każdego dnia rozwodziły się średnio 184 pary! […]

Read More…

Kara za utrudnianie kontaktów?

Kontakty z dzieckiem

Ministerstwo Sprawiedliwości poszukuje sposobu na zobligowanie rodziców, którzy utrudniają byłym małżonkom lub partnerom kontakty z dziećmi do respektowania orzeczeń sądu w zakresie kontaktów. Eksperci są zgodni, że potrzebne jest wprowadzenie kary za utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Jaka ma być to kara? Pomysły są różne – ingerencja we władzę rodzicielską, zakwalifikowanie uporczywego utrudniania kontaktów jako wykroczenia, mediacje. Niezależnie od tego, które z nich zostanie ostatecznie przyjęte, cieszyć się należy, że problem dostrzeżono i że trwa debata na temat sposobów na rozwiązanie tego problemu. […]

Read More…

NIK o darmowej pomocy prawnej

nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2016 r. w Polsce funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Po półtorej roku funkcjonowania sytemu czas na podsumowania. Nie brakuje krytycznych głosów. Główny zarzut – potencjał programu wykorzystywany jest na bardzo niskim poziomie. Problem dostrzeżony został przez Najwyższą Izbę Kontroli. W połowie sierpnia odbył się ekspercki panel dotyczący funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. […]

Read More…

Rozdzielność majątkowa. Jak ją uzyskać?

Wpis na temat rozdzielności majątkowej. W małżeństwach panuje – co do zasady – ustrój wspólności. W pewnych okolicznościach zasadnym jest zerwanie z tym ustrojem i ustanowienie rozdzielności. Unikamy w ten sposób odpowiedzialności za długi nieodpowiedzialnego małżonka. A artykule opisane są przypadki uzasadniające orzeczenie rozdzielności. We wpisie poruszono temat ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. […]

Read More…

Przemoc wobec dzieci. Zapowiedź nowelizacji KPC

Przemoc wobec dzieci

Nowelizacja – kodeks postępowania cywilnego w obszarze przemocy wobec dzieci Dzisiejszy wpis poświęcony jest wspólnej inicjatywie Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prokuratury Krajowej dotyczącej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Nowelizacja stanowić ma odpowiedź na powtarzające się przypadki drastycznych przestępstw, których ofiarami są dzieci. Przemoc wobec dzieci to poważny społeczny problem. Pomimo licznych kampanii […]

Read More…

Prawne aspekty alienacji rodzicielskiej

Kamania pt. Jestem mamy i taty

Wpis na temat prawnych aspektów alienacji rodzicielskiej. W artykule mowa o konieczności uregulowania kontaktów rodzica z dzieckiem, egzekucji kontaktów, w tym wymierzeniu kary finansowej za utrudnianie kontaktów, możliwości ograniczenia (a w skrajnych przypadkach nawet pozbawienia) władzy rodzicielskiej rodzica-alienatora. […]

Read More…

Alienacja rodzicielska

Alienacja rodzicielska

Artykuł na temat alienacji rodzicielskiej. Tego, czym jest (to przede wszystkim fizyczne odseparowywanie dziecka od drugiego rodzica, wpływanie na psychikę dziecka, buntowanie dziecka przeciwko rodzicowi), jaki przybiera formy i jaki ma wpływ na dziecko. We wpisie znajdują się informacje na temat kampanii społecznych Rzecznika Praw Dziecka przeciwko izolowaniu dzieci od rodziców. […]

Read More…