Przesłanki rozwodowe

Decyzja o rozstaniu to niezwykle ważna decyzja. Pośpiech nie jest wskazany. Do postępowania należy się przygotować po to, aby nie spotkała nas niemiła niespodzianka w postaci oddalenia naszego powództwa. W jakich sytuacjach sąd może odmówić orzeczenia rozwodu? Sąd oddali powództwo o rozwód jeżeli w toku sprawy dojdzie do przekonania, że nie zachodzą tzw. pozytywne przesłanki […]

Read More…

RPD apeluje o ochronę dzieci nienarodzonych

Ochrona dzieci nienarodzonych

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z propozycją zmiany przepisów prawa – Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego – koniecznych dla zabezpieczenia dziecka przed negatywnymi konsekwencjami zachowań podejmowanych przez kobiety w ciąży, polegających na piciu alkoholu, zażywaniu narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, które powodują trwałe uszkodzenie płodu. […]

Read More…

KPPPR – projekt sprawozdania

przemoc w rodzinie

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Sprawozdania stanowi kompendium podjętych działań w skali kraju na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wskazany projekt sprawozdania obecnie znajduje się w fazie konsultacji, ale już teraz zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. […]

Read More…