Jak rozłożyć dług na raty?

Jak rozłożyć dług na raty

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób może znaleźć się w sytuacji zadłużenia. Często jest to wynikiem niespodziewanych wydarzeń życiowych, utraty pracy, problemów zdrowotnych lub po prostu nieprzewidzianych wydatków. Dla wielu osób zadłużenie może być źródłem stresu i niepokoju. Istnieją różne strategie, które można podjąć aby zaradzić temu problemowi. Jedną z nich jest rozłożenie długu na […]

Read More…

Sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli

sprawozdanie plan spłaty wierzycieli

Plan spłaty wierzycieli to kluczowy moment w procesie postępowania upadłościowego. Podstawowym, lecz nie jedynym obowiązkiem upadłego, z tym związanym jest oczywiście bieżące regulowanie zobowiązań.  Z racji tego, że to upadły wykonuje plan spłaty wierzycieli ważna jest kontrola nad jego realizacją. Aby zapewnić transparentność i monitorować postęp w spłacie zadłużenia, prawo upadłościowe nakłada na dłużnika obowiązek […]

Read More…