ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI MAŁŻONKA

długi w malzenstwie

Z chwilą zawarcia małżeństwa, małżonkowie muszą podjąć decyzję dotyczącą ustroju majątkowego, który będzie obowiązywał w ich związku. Wybór ten wpływa na sposób, w jaki będą odpowiadać za długi współmałżonka, zależnie od tego, czy wybiorą wspólność ustawową, czy rozdzielność majątkową. To czy małżonkowie ponoszą odpowiedzialność z majątku wspólnego za zobowiązania cywilnoprawne jednego z małżonków zależy od […]

Read More…