35 lat samorządu radcowskiego

35 lat samorządu radcowskiego
5/5 - (1 ocen)

Radca Prawny – 35 rocznica powstania zawodu.

 

Rok 2017 jest dla samorządu radców prawnych rokiem szczególnym. W tym roku obchodzimy bowiem 35 rocznicę powstania zawodu radcy prawnego.

Wszystko zaczęło się 6 lipca 1982 r., dokładnie 35 lat temu. Wówczas Sejm uchwalił ustawę o radcach prawnych, która powołała do życia największy dziś samorząd prawniczy w Polsce. Obecnie liczy on ponad 40 000 tys. radców prawnych i niemal 8 000 aplikantów, którzy przynależą do 19 okręgowych izb radców prawnych.

 

Krajowa-Izba-Radców-Prawnych
35 lat samorządu radców prawnych

 

Radca prawny – Zawód zaufania publicznego

Z roku na rok rosło znaczenie zawodu radcy prawnego. Przez kolejne lata uprawnienia radców prawnych poszerzały się. W dniu 1 lipca 2015 r. radcowie prawni zrównani zostali w uprawnieniach z adwokatami. Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego. Oznacza to, że radcowie obowiązani są do przestrzegania prawa oraz restrykcyjnych zasad etyki zawodowej, w tym do zachowania tajemnicy zawodowej.

Uprawnienia radcy prawnego dają nam pełne prawo do reprezentowania naszych Klientów we wszystkich rodzajach spraw, analogicznie jak innym pełnomocnikom procesowym. Świadczenie pomocy prawnej może polegać w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Brak przy tym jakichkolwiek ograniczeń co do podmiotów, na których rzecz radca prawny może świadczyć pomoc prawną. Radcowie prawni świadczą pomoc prawną osobom fizycznym, przedsiębiorcom, fundacjom i stowarzyszeniom, jednostkom administracji rządowej i samorządowej.

 

Autor: r. pr. Lidia Makarska

Polecane artykuły