Konferencja w Fojutowie

Konferencja w Fojutowie
Oceń ten artykuł

Konferencja dotycząca współpracy instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zapobiegania uzależnieniom.

 

W dniach 12 i 13 kwietnia w Fojutowie odbyła się IV Powiatowa Konferencja Szkoleniowa  pn. „Współpraca instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zapobiegania uzależnieniom”. Współorganizatorzy to Komenda Powiatowa Policji, Stowarzyszenie Ludzie Ludziom i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Konferencja. Współpraca instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy. Fojutowo 12.04.2018 r.

 

Ponad 70 gości powitał Wicestarosta Chełmiński Wojciech Bińczyk oraz Z-ca Komendanta Policji Witold Markiewicz. Spotkanie zainaugurował wykład prof. Tomasza Biernata pt. Idea interdyscyplinarności w pomocy rodzinie doświadczającej przemocy (na przykładzie zespołów interdyscyplinarnych). Kolejne tematy: Procedura Niebieskiej Karty – praktyka codzienna i wskazówki w świetle zaleceń pokontrolnych; Interwencje służb w sytuacji przemocy domowej; „Prawnie poprawnie” tj. kontakt z mediami w sytuacji kryzysowej; Nowelizacja Kodeksu Karnego w aspekcie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – poprowadziła Lidia Makarska – radca prawny, konsultant Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii – Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

 

Drugiego dnia Maria Jolanta Wasilewicz, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień – dyrektor NZOZ Promyk w Świeciu i w Chełmnie omówiła: „Uzależnienie, współuzależnienie, DDA” – codzienne funkcjonowanie, rodzina, role społeczne. Jak osoba uzależniona zniekształca swoje myślenie ? – czyli mechanizm obronny iluzji i zaprzeczenia. Spotkanie zakończono prelekcją o Programie Ograniczenia Picia – nowym programie dla osób z problemem alkoholowym: rekomendowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Konferencja. Współpraca instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy. Fojutowo 12.04.2018 r.

 

W konferencji udział wzięli przedstawiciele: oświaty, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, sądu, kuratorów, policji, prokuratury, straży miejskiej, zespołów interdyscyplinarnych, komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji i Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Źródło: http://www.powiat-chelmno.pl/

Polecane artykuły