KPPPR – projekt sprawozdania

KPPPR – projekt sprawozdania
5/5 - (1 ocen)

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Sprawozdania stanowi kompendium podjętych działań w skali kraju na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wskazany projekt sprawozdania obecnie znajduje się w fazie konsultacji, ale już teraz zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

 

Sprawozdanie przygotowane zostało w oparciu o sprawozdania wojewodów, marszałków województw oraz sprawozdania: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Sprawiedliwości Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Policji oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, którzy są współrealizatorami Programu. 

 

W sprawozdaniu omówione zostały takie kwestie jak:

  • profilaktyka i edukacja społeczna,
  • rozwój infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz wypracowanie zasad współpracy,
  • upowszechnianie informacji i edukacja w zakresie możliwości i form udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie),
  • oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie,
  • podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Plik do pobrania

Sprawozdanie z realizacji KPPPR

 

 

Autor: r. pr. Lidia Makarska

 

Polecane artykuły