Październikowe szkolenia

Październikowe szkolenia
Oceń ten artykuł

Październik był dla nas wyjątkowo pracowity. Kilkanaście rozpraw, wiele porad prawnych i spotkań. W tym miesiącu przeprowadziliśmy dwa szkolenia, jedno dla członków zespołu interdyscyplinarnego z Koronowa, drugie dla seniorów z Papowa Biskupiego. Wzięliśmy także udział w konferencji . Z chęcią podzielimy się z Państwem informacjami o naszych działaniach!

 

Udział w konferencji w Koronowie. Wykład o idei interdyscyplinarności.

 

„Interdyscyplinarność w procedurze Niebieskiej Karty. Założenia i praktyka.” tak brzmiał temat mojego wystąpienia w ramach piątkowej konferencji (22 października) pt. „Współczesne zagrożenia dla młodzieży oraz współpraca instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w Koronowie.

Konferencja zorganizowana została przez Urząd Miejski w Koronowie, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół Interdyscyplinarny w Koronowie.

O roli dopalaczy na scenie narkotykowej w Polsce i w regionie opowiedział pan Robert Rejniak – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Z kolei komisarz Monika Herman z Komendy Wojewódzkiej Policji z Bydgoszczy mówiła o współpracy międzyinstytucjonalna i roli Policji w procedurze Niebieskiej Karty.

Konferencja była okazją do nawiązania nowych kontaktów i zacieśnienia współpracy przedstawicieli instytucji tworzących lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

                       

Szkolenie dla Seniorów. Szkolenie z wybranych zagadnień prawa.

W czwartek (21 listopada) przeprowadziliśmy szkolenie dla Pań seniorek oraz Pań z koła gospodyń wiejskich z Papowa Biskupiego.

 

Bezpieczny Senior. Szkolenia prawne dla seniorów.

 

Szkolenie pt. „Bezpieczny Senior”, poświęcone było analizie praw konsumenta oraz analizie wybranych zagadnień prawa cywilnego. Podczas spotkania mówiliśmy o zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych – głównie w kontekście ubezwłasnowolnienia. Rozmawialiśmy także o wadach oświadczeń woli i o możliwości uchylenia się od skutków prawnych czynności dokonanych pod wpływem błędu, podstępu, groźby a także o nieważności czynności prawnych powziętych w stanie wyłączającym świadome i swobodne powzięcie decyzji. Dla dociekliwych uczestniczek najbardziej interesujące okazały się zagadnienia związane z przeniesieniem własności (darowizna, dożywocie) oraz prawo spadkowe (dziedziczenie ustawowe i testamentowe, prawo do zachowku, odpowiedzialność za długi spadkowe).

Po szkoleniu znalazł się czas na indywidualne porady prawne.

 

Szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego w Koronowie.

 

Na początku miesiąca (5 października) przeprowadziliśmy szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego z Koronowa.

Z uczestniczkami szkolenia rozmawialiśmy o wybranych zagadnieniach związanych z realizacją procedury Niebieskiej Karty, m. in. o kwestii interwencyjnego odebrania dziecka, o eksmisji sprawcy przemocy w rodzinie, o prawnym obowiązku reagowania pracowników służb na przemoc.

 

Serdeczne pozdrowienia dla uczestników październikowych szkolenia i konferencji!

r. pr. Lidia Makarska

Polecane artykuły