Szkolenie dla BORPA

Szkolenie dla BORPA
Oceń ten artykuł

Miło jest nam pochwalić się zrealizowaniem kolejnego szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W dniu 10 grudnia 2019 r. przeprowadziliśmy  szkolenie dla Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”. Wzięli w nim udział członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.

 

W szkoleniu uczestniczyło ok. 90 osób. Wśród słuchaczy byli m. in. pracownicy ośrodków pomocy społecznej i komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonariusze Policji, kuratorzy.

Nie było to pierwsze szkolenie zorganizowane dla BORPA w Bydgoszczy. W zeszłym roku, w listopadzie 2018 r. przeszkoliliśmy 120 osób.

Polecane artykuły