Jak napisać pozew rozwodowy? Jak przygotować się na rozwód?

Jak napisać pozew rozwodowy? Jak przygotować się na rozwód?
5/5 - (4 ocen)

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Co powinien zawierać pozew rozwodowy? W jaki sposób go sporządzić i gdzie go złożyć? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te pytania. Orzeczenie przez sąd rozwodu nie jest proste do uzyskania i wielokrotnie rozprawy rozwodowe ciągną się latami. Rozwód to proces bardzo złożony. Sąd musi zbadać wszystkie okoliczności rozpadu pożycia małżeńskiego. Mówiąc o zupełnym i trwałym rozpadzie mamy na myśli brak pożycia duchowego, fizycznego i materialnego. Wyjątkowo jednak, mimo występujących przesłanek, sąd nie orzeknie o rozwodzie, jeżeli ucierpieć może zdrowie psychiczne dzieci lub ich sytuacja materialna.  W pozwie o rozwód musisz wykazać, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia oraz że rozwód nie odbije się negatywnie na dzieciach. Przejdźmy zatem do tego, jak sporządzić pozew.

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Na wstępie kilka słów teorii. Pozew rozwodowy to pismo procesowe, które musi zawierać pewne elementy charakterystyczne dla tego typu pism. Strona składająca pozew to powód, a strona przeciwna to pozwany. Pozew o rozwód musi zostać sporządzony na piśmie – obligatoryjnie z własnoręcznym podpisem. Pozew powinien zawierać:

 • oznaczenie sądu – sądem właściwym jest sąd okręgowy ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z małżonków ma nadal w tym okręgu miejsce zamieszkania lub stałego pobytu, jeżeli ten warunek nie jest spełniony to sąd właściwy jest sądem miejsca zamieszkania strony pozwanej, albo sąd miejsca zamieszkania powoda,
 • oznaczenie stron postępowania łącznie z adresem zamieszkania, numerem PESEL,
 • oznaczenie rodzaju pisma, jego nazwę (tj. pozew rozwodowy),
 • wniosek o rozwiązanie małżeństwa ze wskazaniem, czy jest to pozew o rozwód z orzeczeniem o winie jednej ze stron, obu czy bez orzekania o winie,
 • uzasadnienie, w którym przedstawi się okoliczności, które spowodowały rozkład pożycia stron,
 • informację czy strony podjęły próbę mediacji.

Rozwód gdy posiadamy małoletnie dzieci

Jeżeli rozwodzący się małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci w pozwie rozwodowym muszą się znaleźć koniecznie propozycje odnośnie:

 • wykonywaniu władzy rodzicielskiej nad dziećmi,
 • uregulowania kontaktów z dziećmi,
 • wysokości żądanych alimentów na dzieci.

Wspólne mieszkanie po rozwodzie

Jeżeli zanosi się na to, że byli małżonkowie będą ze sobą mieszkać po rozwodzie (zdarza się tak często) – w pozwie trzeba zaproponować, w jaki sposób będą oni dzielić dom lub mieszkanie. Można żądać także eksmisji drugiego małżonka – jeżeli wspólne mieszkanie pod jednym dachem, z uwagi na zachowanie jednego z małżonków, jest wykluczone. Na końcu wskazujemy na możliwość dochodzenie, jednocześnie z żądaniem rozwiązania małżeństwa, podziału majątku rozwodzących się małżonków (w ograniczonym zakresie). Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

Co należy obligatoryjnie dołączyć do pozwu rozwodowego?

Pozew należy podpisać i złożyć we właściwym sądzie bądź wysłać go listem poleconym na adres właściwego sądu. Pozew składa się w dwóch egzemplarzach wraz ze wszystkimi załącznikami. Do pozwu dołącz:

 • oryginalny odpis aktu małżeństwa,
 • oryginalne odpisu aktów urodzenia dzieci,
 • dokumenty, na które powołuje się powód w pozwie,
 • opłatę sądową w wysokości 600 zł.
Jak napisać pozew rozwodowy?
Rozwód zostaje orzeczony, gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.

Czy warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika?

Po podjęciu decyzji o skierowaniu sprawy do sądu to z pewnością jedno z pierwszych pytań, które przychodzi do głowy. Rozwód to wyjątkowo stresujący okres, w szczególności gdy musimy dojść do porozumienia ze skłóconym małżonkiem w sprawach podziału majątku, obowiązku alimentacyjnego oraz opieki nad dziećmi. W sytuacji gdy występujemy w sądzie samodzielnie musimy stosować się do wymogów formalnych określonych w kodeksie postępowania cywilnego. Niezastosowanie się do tych wymagań może skutkować negatywnymi konsekwencjami tj. zwrot pozwu lub dodatkowe koszty. Warto więc by w tym okresie pomógł profesjonalny pełnomocnik, który pomoże nam wybrać najkorzystniejszy dla nas wariant rozwodu, przygotuje nas do rozprawy, zajmie się wszystkim formalnościami a także niejednokrotnie ukoi emocje i poprawi nasz komfort psychiczny.

Autor: Patrycja Zambrzycka

Polecane artykuły