Uwodzenie online – Rodzicielstwo to wyzwanie

Uwodzenie online – Rodzicielstwo to wyzwanie
5/5 - (3 ocen)

Kampania „Uważni Rodzice” zwraca uwagę na kluczową rolę rodzicielskiej uważności w ochronie dzieci przed zagrożeniami płynącymi z Internetu tj. uwodzenie online, przemoc itp. Przekazy kampanii koncentrują się na problemie uwodzenia dzieci w sieci.

Uwodzenie online – Kampania „Uważni Rodzice”

Zjawisko uwodzenia w sieci oparte na manipulacji mającej na celu nakłonienie dziecka do tworzenia materiałów o charakterze erotycznym, a czasem również do spotkania i wykorzystania seksualnego. Sprawcy manipulacji online na swoje ofiary wybierają zazwyczaj dzieci potrzebujące uwagi, docenienia, uznania swojej wartości i samotnie mierzące się z problemami. Pozorne wsparcie dziecka przez sprawcę staje się często mechanizmem uwikłania w zagrażającą relację. Dzieci, których rodzice znajdują czas na rozmowę i są uważni na zachowanie dziecka, potrafią dostrzec jego potrzeby i umiejętnie wychodzą im na przeciw. Takie dzieci w dużo mniejszym stopniu są narażone na manipulację, na „uwodzenie online„, również w sieci i wśród rówieśników. Dlatego hasło kampanii brzmi: „Rodzicielstwo to wyzwanie. Uważaj, żeby czegoś nie przegapić”, a materiały towarzyszące akcji – broszura, strona internetowa, artykuły w prasie i internecie oraz scenariusze zajęć – pokazują, czym jest uważne rodzicielstwo i jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka online.

Kampania uważni rodzice - Uwodzenie online
Kampania uważni rodzice – uwaznirodzice.pl

Skala zjawiska uwodzenia w sieci

Z wielu zagrożeń dla młodych internautów uwodzenie budzi największe obawy rodziców. Według badań CBOS nawiązywania przez dziecko niebezpiecznych znajomości, w tym narażenia na ataki pedofilów lub nakłaniania do prostytucji, obawia się 43% rodziców. Tymczasem – co wykazały badania NASK – niemal jedna czwarta nastolatków (23,1%) przyznaje, że zdarzyło im się bezpośrednio spotkać z dorosłym poznanym w internecie. Spośród tych, którzy to robili, tylko 39% poinformowało o tym rodziców, 27% – kolegów, 5% – innego dorosłego, a aż 29% nie powiedziało o tym nikomu. Wynika z tego, że niemal 7% polskich nastolatków spotykało się z dorosłymi poznanymi w sieci, nikomu o tym nie mówiąc.

Według Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci, przeprowadzonej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w reprezentatywnej próbie dzieci w wieku 11–17 lat. Co dwudzieste dziecko (5,1%) zawarło w internecie znajomość, w wyniku której ktoś próbował je namówić do zachowań o charakterze seksualnym. Od czerwca 2010 roku uwodzenie dzieci w internecie jest przestępstwem. Każdy kolejny rok przynosi rosnącą liczbę wszczętych z tego przepisu postępowań. W roku 2016 odnotowano ich 529.

Uwodzenie online – problem współczesnego świata i rodziców

Platformę kampanii stanowi strona internetowa uwaznirodzice.pl, gdzie rodzice i opiekunowie, a także zainteresowani profesjonaliści pracujący z dziećmi, znajdą informacje o problemie manipulowania dziećmi w sieci oraz na temat idei uważnego rodzicielstwa. Na stronie udostępniono również szereg przydatnych materiałów. Wśród nich są m.in. konspekty zajęć lekcyjnych oraz scenariusze spotkań z rodzicami poświęconych profilaktyce uwodzenia online dzieci. Kampania „Uważni Rodzice” jest realizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. 

Do pobrania: Broszura dla rodziców

Autor: radca prawny Lidia Makarska

Źródło: www.uwaznirodzice.pl

Polecane artykuły