Rozwody w liczbach

Rozwody w liczbach
5/5 - (2 ocen)

Wzrost liczby rozwodów

Rozwody w Polsce i w Europie. Taką nazwę nosi grafika, na którą przez przypadek natknęłam się kilka dni temu. Wiele interesujących danych. Zapraszam do ich analizy. W 2015 r. zawarto w Polsce 188,8 tys. małżeństw. W tym samym roku orzeczono 67,3 tys. rozwodów. Wskaźnik rozwodów mierzony liczbą rozwodów w stosunku do nowozawartych małżeństw wyniósł 35,6%. To oznacza, że każdego dnia rozwodziły się średnio 184 pary! 73% wszystkich rozwodów miało miejsce w miastach. Najwięcej rozwodów orzeka się w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i lubuskim. Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk i Gdynia – to miasta, w których rozpada się największa ilość małżeństw. Najczęściej rozwodzą się ludzie między 30 a 39 rokiem życia. Na rozwód najczęściej decydują się po 5-9 latach małżeństwa. Najczęściej przyczyną rozwodów bywają niezgodność charakterów, zdrada, nadużywanie alkoholu. Prawie 3/4 orzekanych rozwodów to rozwody bez orzekania o winie.

Źródło: www.onet.pl

Przydatne artykuły związane z rozwodami:

Grafiki zainspirowały mnie do stworzenia serii wpisów na temat rozwodów. Poruszę w nich najważniejsze, praktyczne kwestie dotyczące rozwodów. Kolejne wpisy poświęcone zostaną następującym zagadnieniom:

Dane z GUS w 2023 roku – Rozwody


Źródło: Rocznik demograficzny 2023

W 2023 roku liczba pozwów rozwodowych złożonych w sądach okręgowych osiągnęła niemal 81 tysięcy, co stanowi wzrost o 3% w porównaniu z rokiem 2022. Rekordową liczbę wniosków zarejestrowano w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, choć to Warszawa, z dwoma sądami rozpatrującymi te sprawy, przoduje na tle całego kraju. Kobiety inicjowały 70% rozwodów, przy czym w 80% przypadków procesy te kończyły się bez ustalania winy. Grupa mężczyzn w wieku od 25 do 29 lat stanowiła blisko 40% wnioskujących o rozwód, podczas gdy 45% wnioskujących kobiet mieściło się w przedziale wiekowym 20-24 lata. Liczba ta wzrosła o 3% w porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy to zarejestrowano nieco mniej wniosków.

Szczególnie dużo pozwów wpłynęło do sądów w Poznaniu, Warszawie, Gdańsku, Krakowie, a także w Warszawie-Pradze, z kolei najmniej w Przemyślu, Łomży, Krośnie, Suwałkach i Tarnowie. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, rozwody w większości dotyczą obszarów miejskich (72%), gdzie na 1000 nowych małżeństw rozwodzi się 460 par, w przeciwieństwie do wsi, gdzie liczba ta wynosi 260 na 1000 małżeństw. Najwyższe wskaźniki rozwodów na 10 tys. mieszkańców odnotowano w województwach zachodniopomorskim i dolnośląskim, a najniższe w małopolskim i podkarpackim, z średnią dla Polski wynoszącą niemal 16 osób na 10 tys. mieszkańców.

Autor: radca prawny Lidia Makarska

Polecane artykuły