Rzecznika Praw Dziecka o mediacji rówieśniczej

Rzecznika Praw Dziecka o mediacji rówieśniczej
5/5 - (3 ocen)

Mediacja jako konstruktywna metoda rozwiązywania sporów wzbogaca stosowane metody wychowawcze oraz stymuluje kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów. Pozwala określić kwestie sporne, pokonać bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i zawrzeć wzajemne satysfakcjonujące obie strony sporu porozumienie – pisze Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

Mediacja rówieśnicza – co to jest?

Rzecznik apeluje do MEN o realizację w placówkach podległych resortowi edukacji „Standardów mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych”, wypracowanych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka (RPD). „Standardy  mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych” to dokument, który przygotował interdyscyplinarny Zespół ds. opracowania standardów mediacji szkolnej i mediacji rówieśniczej, powołany przez Rzecznika Praw Dziecka.

Mediacje rówieśnicze. Szkolenia
Źródło: www.rpd.gov.pl

Siłą mediacji jest rozmowa skonfliktowanych stron o tym, co dzieli, wspólne poszukiwanie rozwiązania oraz przyjęcie odpowiedzialności za wypracowane porozumienie, w tym jego realizację. Mediacja rówieśnicza sprzyja budowaniu relacji pomiędzy uczniami, ich rodzicami, nauczycielami, innymi pracownikami placówek. Mediacja może stać się metodą przeciwdziałania przemocy rówieśniczej – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka.

Zdaniem RPD mediacja ma szansę funkcjonować wtedy, gdy jest znana i akceptowana przez społeczność szkoły. Standardy mają na celu propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej oraz pomoc w uczeniu rozwiązywania sporów. Przybliżają dzieciom oraz całej społeczności szkolnej tematykę instytucji mediacji, wskazują na rolę, jaką pełni mediacja w rozwiązywaniu sporów, w szczególności sporów rówieśniczych.

Autor: radca prawny Lidia Makarska

Polecane artykuły