Mediacje cywilne

Mediacje cywilne

Mediacja może być prowadzona we wszystkich sprawach cywilnych, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody, tj. w sprawach, w których wynik postępowania jest zależny od woli stron.Mediacje cywilne w kancelarii prawnej stanowią odpowiedni krok, gdy strony sporu cywilnego, takiego jak spory kontraktowe, odszkodowania, czy też konflikty dotyczące praw własności, poszukują sposobu na szybkie i efektywne rozwiązanie problemu bez konieczności angażowania się w długotrwałe i często kosztowne postępowanie sądowe. Mediacja cywilna oferowana przez doświadczonych prawników umożliwia stronom osiągnięcie porozumienia w atmosferze wzajemnego szacunku, zachowując przy tym pełną kontrolę nad procesem i jego wynikiem.

Jest to szczególnie wartościowe w sytuacjach, gdzie strony zainteresowane są zachowaniem dobrych relacji także po zakończeniu sporu, np. w przypadku współpracy biznesowej czy sąsiedzkich relacji. Mediacja cywilna w kancelarii prawnej to także doskonały wybór dla osób ceniących sobie prywatność i dyskrecję, ponieważ cały proces odbywa się poza sądem, a ustalenia są poufne.

Kiedy można i warto podjąć mediacje cywilnę?


Podjęcie mediacji cywilnej jest więc zalecane, gdy obie strony są otwarte na dialog i współpracę w celu znalezienia obopólnie korzystnego rozwiązania, minimalizując przy tym emocjonalne i finansowe koszty sporu. Możemy podjąć mediację w sporach m.in. o:

  • zapłatę
  • zniesienie współwłasności
  • dział spadku
  • podział majątku wspólnego
  • rozwiązanie lub niewykonanie umowy
  • należności ze stosunku pracy
  • sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.

Sąd to ostateczność. Pomediujmy!