Mediacje gospodarcze

Mediacje gospodarcze

Mediacje gospodarcze w kancelarii prawnej są szczególnie wartościowe, kiedy przedsiębiorstwa lub partnerzy biznesowi napotykają na konflikty lub spory, które mogą zagrozić ich współpracy, reputacji lub płynności finansowej. Typowe sytuacje, w których mediacja gospodarcza jest zalecana, obejmują spory kontraktowe, nieporozumienia dotyczące interpretacji umów, konflikty związane z prawami własności intelektualnej, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów, a także problemy związane z fuzjami i przejęciami. Warto rozważyć mediację gospodarczą, gdy obie strony zależy na szybkim i skutecznym rozwiązaniu problemu, które pozwoli im kontynuować bieżącą działalność bez długotrwałego procesu sądowego. Mediacja oferuje możliwość poufnego i elastycznego negocjowania warunków porozumienia, co jest szczególnie cenne w świecie biznesu, gdzie zachowanie dobrych relacji i szybkość działania mają kluczowe znaczenie.

Kancelarie prawne oferujące mediacje gospodarcze dysponują zazwyczaj doświadczonymi mediatorami, którzy posiadają zarówno wiedzę prawną, jak i zrozumienie specyfiki rynku oraz potrzeb przedsiębiorstw. Dzięki temu są w stanie efektywnie prowadzić strony do osiągnięcia win-win rozwiązania, które zaspokoi interesy obu stron. Mediacja gospodarcza jest więc godna rozważenia, kiedy priorytetem jest znalezienie praktycznego, szybkiego rozwiązania pozwalającego na dalszy rozwój i współpracę biznesową.

Kiedy prawo dopuszcza zawarcie ugody?


Prawo dopuszcza mediacje między dwoma stronami, gdy spór toczy się o:

  • o zapłatę
  • wykonanie umów
  • ustalenie odszkodowań, roszczeń wspólników i akcjonariuszy
  • ustalanie obowiązków w ramach umowy konsorcjum

Jakie są zalety mediacji w sprawach gospodarczych?


  • pozwala na wypracowanie rozstrzygnięć, satysfakcjonujących dla każdej ze stron, z zachowaniem ich autonomii
  • umożliwia szybsze i tańsze zakończenie sporu
  • pozwala na zachowanie pozytywnego wizerunku firmy i na ewentualną dalszą współpracę między kontrahentami
  • gwarantuje poufność, co umożliwia zachowanie tajemnicy handlowej.- znacząco zwiększa prawdopodobieństwo realizacji ugód

Sąd to ostateczność. Pomediujmy!