Sprzeciw od nakazu zapłaty

sprzeciw od nakazu zapłaty

Co to jest sprzeciw od nakazu zapłaty?


Nakaz zapłaty to orzeczenie sądowe, które wydaje sąd na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu upominawczym. Z punktu widzenia interesu pozwanego należy w terminie wnieść skuteczny sprzeciw. Wiele osób obawia się odbioru przesyłek poleconych mając nadzieję, że tym samym ochronią się przed uznaniem długu. Jest to duży błąd, który doprowadza to utraty możliwości obrony i przedstawienia swoich racji na drodze sądowej. Sąd rozpatruje sprawę na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron oraz wyłącznie na podstawie treści pozwu i załączonych dokumentów.

Co jak nie złożysz sprzeciwu od nakazu zapłaty?


Jeżeli odebrałeś nakaz zapłaty masz czas na wniesienie sprzeciwu. Otrzymany przez pozwanego nakaz zapłaty zawiera odpis pozwu wraz z załącznikami oraz pouczenie o terminie i trybie zaskarżenia i skutkach jego zaniechania. Brak podjęcia działań spowoduje, że nakaz zapłaty stanie się prawomocny i umożliwi wierzycielowi uzyskanie z sądu nadania tytułu wykonalności czego następstwem będzie wszczęcie przeciwko Tobie egzekucji komorniczej.

Jaki jest termin na złożenie sprzeciwu?


W dniu odebrania dokumentów z poczty lub od listonosza zaczyna biec termin 14 dni kalendarzowych na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Aby sprzeciw był skuteczny należy wysłać pismo do sądu nie później niż w ostatnim dniu terminu od daty jego otrzymania.
Podkreślenia wymaga fakt, że nakaz zapłaty, od którego nie wniesiono sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku. Oznacza to, iż stanowi on tytuł egzekucyjny, który po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności, staje się tytułem wykonawczym, który nadaje się do skierowania wprost do egzekucji komorniczej.

Opłata od sprzeciwu od nakazu zapłaty


Osoba pozwana, która składa sprzeciw do sądu w postępowaniu upominawczym, nie podlega żadnej opłacie. Pozwany może wysłać pismo samodzielnie za pośrednictwem poczty polskiej, najlepiej listem poleconym. Drugą możliwością jest złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty drogą elektroniczną przez portal https://www.e-sad.gov.pl/. Prawidłowe złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty powoduje jego unieważnienie w zaskarżonym zakresie ale nie powoduje umorzenia należności. Sprawa rozpatrywana jest od nowa a strony postępowania przedstawiają swoje argumenty. Następnie Sąd wydaje orzeczenie, w którym może stwierdzić o uchyleniu nakazu, jego odrzuceniu bądź utrzymaniu nakazu w całości lub jego części.

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty a komornik


Pozwany, który nie wniesie sprzeciwu od nakazu zapłaty, musi liczyć się z faktem, iż wierzyciel po uprawomocnieniu postanowienia zaopatrzonego w klauzulę wykonalności skieruje sprawę do komornika. Komornik przystępuje do egzekucji zazwyczaj po 7 dniach od otrzymania zawiadomienia.

kancelaria lidia makarska 2
SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY

FAQ


Masz pytania? Znajdź odpowiedzi poniżej lub skontaktuj się z kancelarią.


Masz pytania? Zostaw kontakt, odezwiemy się!

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Telefon (wymagane)

    Preferowany rodzaj kontaktu


    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Czytaj więcej na: Polityka prywatności