Kara za utrudnianie kontaktów?

Kontakty z dzieckiem

Ministerstwo Sprawiedliwości poszukuje sposobu na zobligowanie rodziców, którzy utrudniają byłym małżonkom lub partnerom kontakty z dziećmi do respektowania orzeczeń sądu w zakresie kontaktów. Eksperci są zgodni, że potrzebne jest wprowadzenie kary za utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Jaka ma być to kara? Pomysły są różne – ingerencja we władzę rodzicielską, zakwalifikowanie uporczywego utrudniania kontaktów jako wykroczenia, mediacje. Niezależnie od tego, które z nich zostanie ostatecznie przyjęte, cieszyć się należy, że problem dostrzeżono i że trwa debata na temat sposobów na rozwiązanie tego problemu. […]

Read More…

Prawne aspekty alienacji rodzicielskiej

Kamania pt. Jestem mamy i taty

Wpis na temat prawnych aspektów alienacji rodzicielskiej. W artykule mowa o konieczności uregulowania kontaktów rodzica z dzieckiem, egzekucji kontaktów, w tym wymierzeniu kary finansowej za utrudnianie kontaktów, możliwości ograniczenia (a w skrajnych przypadkach nawet pozbawienia) władzy rodzicielskiej rodzica-alienatora. […]

Read More…

Alienacja rodzicielska

Alienacja rodzicielska

Artykuł na temat alienacji rodzicielskiej. Tego, czym jest (to przede wszystkim fizyczne odseparowywanie dziecka od drugiego rodzica, wpływanie na psychikę dziecka, buntowanie dziecka przeciwko rodzicowi), jaki przybiera formy i jaki ma wpływ na dziecko. We wpisie znajdują się informacje na temat kampanii społecznych Rzecznika Praw Dziecka przeciwko izolowaniu dzieci od rodziców. […]

Read More…