Rozliczenie PIT po nowemu

rozliczenie PIT - Twój e-PIT

Już od 15 kutego 2019 r. są dostępne automatyczne rozliczenie podatku dochodowego. Administracja skarbowa udostępnia na swojej stronie internetowej propozycję wstępnie wypełnionych formularzy PIT-37 (dla dochodów np. z pracy czy zleceń) oraz PIT-38 (dla dochodów kapitałowych). Na razie rozliczenia z automatu nie obejmą działalności gospodarczej. Automatyczne rozliczenie PIT – jak to zrobić? Rozliczenia za 2018 […]

Read More…

Mieszkanie w spadku bez podatku

Mieszkanie w spadku bez podatku

Dostałeś mieszkanie w spadku? Przepisy, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r. przewidują korzystne zmiany dla spadkobierców. Zbycie nieruchomości może nastąpić szybciej niż po upływie pięciu lat od daty śmierci spadkodawcy. Pięcioletni okres, po upływie którego wolno będzie sprzedać nieruchomość bez PIT, w przypadku dziedziczenia będzie liczony od daty nabycia lub wybudowania nieruchomości […]

Read More…

Szkolenie dla GKRPA w gminie Ryńsk

szkolenie dla gkrpa

Sezon szkoleniowy dobiegł końca. Ostatnie szkolenie w tym roku zrealizowaliśmy dla członków GKRPA, członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w Gminie Ryńsk. Podczas szkolenie rozmawialiśmy przede wszystkim o roli członków GKRPA w procedurze Niebieskiej Karty oraz o licznych zmianach w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jakie weszły w życie w 2018 r. […]

Read More…

Cyberprzemoc. Szkolenie w Chełmnie

Cyberprzemoc. Szkolenia.

W dniu 9 listopada 2017 r. w jednej z chełmińskich szkół przeprowadziliśmy wykład edukacyjny pt. „Młodzież w Internecie – zagrożenia w Sieci oraz prawne aspekty funkcjonowania  w wirtualnym świecie”. Podczas spotkania poruszone zostały następujące tematy: co to jest cyberprzemoc i jak się przed nią bronić?, jakie zagrożenia kryją się w sieci i jak ich unikać?,
kim jest ofiara cyberprzemocy i jakie przysługują jej prawne środki ochrony?, jak reagować na przestępstwo elektroniczne?, jakie są konsekwencje czynów karalnych popełnionych przez nieletnich? gdzie szukać pomocy? […]

Read More…

Przemoc wobec dzieci. Zapowiedź nowelizacji KPC

Przemoc wobec dzieci

Nowelizacja – kodeks postępowania cywilnego w obszarze przemocy wobec dzieci Dzisiejszy wpis poświęcony jest wspólnej inicjatywie Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prokuratury Krajowej dotyczącej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Nowelizacja stanowić ma odpowiedź na powtarzające się przypadki drastycznych przestępstw, których ofiarami są dzieci. Przemoc wobec dzieci to poważny społeczny problem. Pomimo licznych kampanii […]

Read More…