Czy pracownik odpowiada za mienie pracodawcy?

Czy pracownik odpowiada za mienie pracodawcy?

Zdarza się, że pracodawcy przymuszają swoich pracowników do ponoszenia odpowiedzialności za braki w towarze. Wymuszają podpisanie umów o pracę zawierających klauzule niekorzystne dla pracowników (zapisy o karach umownych, zgody na dokonywanie potraceń z wynagrodzenia za pracę). Czy jest to zgodne z prawem? W jaki sposób może bronic się pracownik? […]

Read More…