PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE – NOWELIZACJA

oferta szkolen kancelaria makarska

ZMIANY W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – NOWE PRZEPISY, NOWE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI     Szkolenie adresowane jest do członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych; przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację procedury Niebieskiej Karty: pracowników ośrodków pomocy społecznej, funkcjonariuszy Policji, przedstawicieli oświaty, pracowników ochrony zdrowia, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych, […]

Read More…

Przemoc wobec dzieci. Zapowiedź nowelizacji KPC

Przemoc wobec dzieci

Nowelizacja – kodeks postępowania cywilnego w obszarze przemocy wobec dzieci Dzisiejszy wpis poświęcony jest wspólnej inicjatywie Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prokuratury Krajowej dotyczącej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Nowelizacja stanowić ma odpowiedź na powtarzające się przypadki drastycznych przestępstw, których ofiarami są dzieci. Przemoc wobec dzieci to poważny społeczny problem. Pomimo licznych kampanii […]

Read More…