Sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli

sprawozdanie plan spłaty wierzycieli

Plan spłaty wierzycieli to kluczowy moment w procesie postępowania upadłościowego. Podstawowym, lecz nie jedynym obowiązkiem upadłego, z tym związanym jest oczywiście bieżące regulowanie zobowiązań.  Z racji tego, że to upadły wykonuje plan spłaty wierzycieli ważna jest kontrola nad jego realizacją. Aby zapewnić transparentność i monitorować postęp w spłacie zadłużenia, prawo upadłościowe nakłada na dłużnika obowiązek […]

Read More…