Usługi prawne

usługi prawne ico

Oferta Kancelarii kierowana jest do Klientów indywidualnych, Klientów biznesowych (osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji) oraz Klientów instytucjonalnych (instytucji publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego).

Kancelaria prawna Bydgoszcz - Fordon -Radca Prawny Lidia Makarska świadczymy szeroki wachlarz usług prawnych. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe oraz środki odwoławcze od orzeczeń sądów i decyzji organów administracji publicznej. Zapewniamy zastępstwo procesowe w postępowaniach: sądowym (przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi), administracyjnym, przygotowawczym, egzekucyjnym.

W ramach oferty kierowanej do Klientów biznesowych i instytucjonalnych Kancelaria proponuje zarówno stałą, kompleksową obsługę prawną, jak i doraźną pomoc przy rozwiązywaniu konkretnych problemów prawnych. Pomagamy w m.in.:

    sporządzaniu projektów umów
  • opiniujemy projekty umów przedstawione przez Klienta
  • opracowywaniu kompleksowych opinii prawnych, analiz prawnych

Kancelaria proponuje dopasowanie formy obsługi prawnej do potrzeb Klienta. Obsługa realizowana jest zarówno poprzez osobistą obecność radcy prawnego w siedzibie Klienta, w uzgodnionym z Klientem czasie i nie tylko na terenie Bydgoszczy, Osielska czy Torunia. Korzystamy także z nowoczesnej i bezpiecznej formy komunikacji na odległość np. konsultacje telefoniczne i z wykorzystaniem poczty elektronicznej.