Fundusze unijne

Fundusze unijne dla przedsiębiorcy

Czym są Fundusze Unijne? Co oferują przedsiębiorcom?


Fundusze unijne dla przedsiębiorcy to istotne narzędzie wsparcia finansowego, które może znacząco przyczynić się do rozwoju i innowacyjności firm. Pochodzą one z budżetu Unii Europejskiej i mają na celu wspieranie projektów w różnych sektorach gospodarki, przyczyniając się do zwiększenia konkurencyjności, efektywności oraz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw na rynku krajowym, europejskim i globalnym. Dla przedsiębiorcy fundusze unijne mogą być źródłem finansowania nowych inwestycji, wdrożenia innowacyjnych technologii, realizacji badań i rozwoju, a także szkoleń pracowników. Mogą one także wspierać działania na rzecz ochrony środowiska, efektywności energetycznej, czy promocji zatrudnienia i integracji społecznej.

Korzystanie z funduszy unijnych wymaga spełnienia określonych kryteriów i przeprowadzenia procedury aplikacyjnej, która często wiąże się z przygotowaniem szczegółowego planu projektu i budżetu. Pomimo tych wyzwań, dla wielu przedsiębiorców dostęp do funduszy unijnych otwiera nowe możliwości biznesowe i pozwala na realizację projektów, które bez zewnętrznego wsparcia finansowego byłyby trudne do przeprowadzenia. Oprócz bezpośrednich korzyści finansowych, uczestnictwo w projektach finansowanych z funduszy unijnych może również przynieść przedsiębiorstwu wartość dodaną w postaci nowej wiedzy, doświadczeń i kontaktów biznesowych, co ma pozytywny wpływ na dalszy rozwój firmy i jej pozycję na rynku. Dla przedsiębiorcy fundusze unijne stanowią więc nie tylko wsparcie finansowe, ale także szansę na wzrost i innowacyjność. Warto zatem być na bieżąco z dostępnymi programami i możliwościami aplikowania, aby maksymalnie wykorzystać potencjał, jaki oferują fundusze unijne.

Jak Kancelaria Prawna może pomóc pozyskać fundusze z Unii Europejskiej?


Świadczymy pomoc prawną w zakresie:

  • wsparcia prawnego w ramach projektu
  • wydawania opinii prawnych na temat dopuszczalności przyjętych w ramach projektu rozwiązań, ich zgodności z prawem oraz wytycznymi, w szczególności w kontekście prawa zamówień publicznych, zasady konkurencyjności, racjonalności i efektywności wydatkowanych środków
  • reprezentacji w toku kontroli wydatkowania środków unijnych
  • reprezentacji w sprawach o zwrot środków wykorzystanych z naruszeniem umowy o dofinansowanie, unijnych procedur, wytycznych
  • sporządzania odwołań od decyzji zobowiązujących do zwrotu środków unijnych

Skup się na swoim biznesie. My poszukamy nowych możliwości i rozwiązań.