Prawo administracyjne

Prawo Administracyjne Bydgoszcz

Czym jest prawo administracyjne?


Prawo administracyjne to gałąź prawa regulująca działania administracji publicznej, zarządzanie zasobami państwa oraz relacje między organami administracyjnymi, a obywatelami. Obejmuje zasady organizacji i funkcjonowania administracji, sposób wykonywania władzy administracyjnej, a także środki ochrony praw jednostek wobec działań władzy. Jest to dziedzina prawa niezwykle ważna dla funkcjonowania państwa i społeczeństwa, ponieważ dotyka szerokiego spektrum działań, od wydawania pozwoleń, przez regulacje środowiskowe, aż po kwestie związane z edukacją czy zdrowiem publicznym. Prawo administracyjne określa również procedury odwoławcze, umożliwiające obywatelom zaskarżanie decyzji administracyjnych, co jest fundamentalne dla ochrony praw i wolności obywatelskich. Centralną rolę w prawie administracyjnym odgrywają zasady legalności, równości oraz ochrony zaufania obywatela do państwa i jego organów. Dzięki tym zasadom, działania administracji są przewidywalne, transparentne i poddawane kontroli, co sprzyja budowaniu zaufania społecznego.

Specjaliści prawa administracyjnego oferują wsparcie w zakresie interpretacji przepisów, reprezentacji przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi. Ich wiedza i doświadczenie są kluczowe w sytuacjach, gdy konieczne jest dochodzenie swoich praw lub obrona przed niekorzystnymi decyzjami administracyjnymi. Prawo administracyjne jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, odpowiadającą na zmiany w społeczeństwie i gospodarce. Zrozumienie jego zasad i mechanizmów jest istotne nie tylko dla prawników, ale także dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i samych obywateli, umożliwiając skuteczne korzystanie z przysługujących im praw i wolności.

W zakresie prawa administracyjnego prowadzimy sprawy o:


 • zwrot dofinansowania unijnego wykorzystanego z naruszeniem procedur
 • zwrot wywłaszczonych nieruchomości
 • ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
 • uzyskanie pozwolenie na budowę
 • zezwolenie na lokalizacja zjazdu
 • zwrot świadczeń nienależnie pobranych

W czym może pomóc Ci Kancelaria Prawna z Bydgoszczy?


 • reprezentacji Klienta na etapie postępowania przed organem administracji publicznej
 • sporządzaniu odwołania od decyzji administracyjnej
 • sporządzaniu zażalenia na postanowienie organu administracyjnego
 • wniesieniu ponaglenia w przypadku bezczynności organu lub przewlekłości postępowania
 • sporządzaniu skargi na bezczynność organów administracji publicznej lub na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego
 • wniesieniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego albo skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Powiedz nam o swoim problemie prawnym, a my znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.