Prawo cywilne

Prawo cywilne Bydgoszcz

Czym jest prawo cywilne?


Prawo cywilne to fundament systemu prawnego, regulujący większość aspektów codziennego życia obywateli. Dotyczy relacji między osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie mienia, zobowiązań oraz szeroko rozumianych praw osobistych. Jego przepisy określają zasady zawierania umów, prawa własności, dziedziczenia, odpowiedzialności za szkody, a także ochronę praw konsumenta. Dział prawny ten jest niezbędny do regulacji transakcji handlowych, w tym kupna-sprzedaży, najmu, leasingu czy usług. Umożliwia tworzenie i egzekwowanie umów, stanowiąc o bezpieczeństwie prawnym i ekonomicznym obrotu. Prawo cywilne zapewnia również mechanizmy ochrony w sytuacji naruszenia zobowiązań, umożliwiając dochodzenie roszczeń w sądzie.

Jest ono żywym systemem, który ewoluuje wraz ze zmieniającym się społeczeństwem, adaptując się do nowych wyzwań i potrzeb. Prawo cywilne pełni kluczową rolę w utrzymaniu ładu i sprawiedliwości społecznej, stanowiąc o równowadze między interesami indywidualnymi a ogólnymi. Zrozumienie zasad prawa cywilnego jest istotne dla każdego obywatela, ponieważ jego przepisy wpływają na wiele aspektów życia codziennego i zawodowego. Specjaliści prawa cywilnego, takich jak adwokaci i radcy prawni, oferują wsparcie w interpretacji i stosowaniu tych zasad, pomagając w ochronie praw i interesów osób fizycznych oraz przedsiębiorstw. Dzięki temu, prawo cywilne staje się narzędziem umożliwiającym rozwiązywanie sporów i promowanie sprawiedliwości w społeczeństwie.

W jakich sprawach w zakresie prawa cywilnego, może pomóc Kancelaria Prawna Lidii Makarskiej?


 • ubezwłasnowolnienie
 • przymusowe leczenie osób chorych i uzależnionych
 • ochronę dóbr osobistych
 • odszkodowania i zadośćuczynienia
 • uchylenie się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu, podstępu
 • zapłatę
 • bezpodstawne wzbogacenie
 • eksmisję
 • upadłość konsumencką
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 • o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości
 • o naruszenie posiadania
 • zarząd rzeczą wspólną
 • zniesienie współwłasności
 • ustanowienie służebności
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Powiedz nam o swoim problemie prawnym, a my znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.