Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Czym jest prawo rodzinne?


Prawo rodzinne to gałąź prawa cywilnego, która dotyczy kwestii związanych z relacjami rodzinnymi. Obejmuje regulacje dotyczące małżeństwa, rozwodów, podziału majątku, władzy rodzicielskiej, alimentów oraz opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny wymagającymi wsparcia. Jest to dziedzina prawa, która wchodzi w skład najbardziej osobistych i emocjonalnych aspektów życia człowieka, dotykając zarówno chwil pełnych radości, jak i trudnych momentów rozstań czy sporów.
Prawo rodzinne ma na celu zapewnienie ochrony i wsparcia wszystkim członkom rodziny, zwłaszcza tym najbardziej narażonym, jak dzieci. Reguluje także sposób, w jaki relacje rodzinne wpływają na prawa i obowiązki poszczególnych osób, starając się zapewnić sprawiedliwość i równowagę w sytuacjach konfliktowych.

W praktyce, specjaliści prawa rodzinnego pomagają w negocjacjach i mediacjach między stronami, dążąc do polubownego rozwiązania sporów. W przypadkach, gdy porozumienie nie jest możliwe, reprezentują klientów przed sądami, broniąc ich praw i interesów. Z uwagi na delikatną naturę spraw rodzinnych, prawnicy tej specjalizacji często kładą nacisk na empatię i indywidualne podejście, aby zapewnić najlepsze możliwe rozwiązania dla wszystkich zaangażowanych stron. Znajomość przepisów prawa rodzinnego oraz umiejętność ich stosowania w praktyce są kluczowe dla zapewnienia ochrony prawnej osób w różnych sytuacjach życiowych. Warto zatem, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy problemów natury rodzinnej, skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów takich jak radca prawny Lidia Makarska, którzy pomogą znaleźć najlepszą drogę rozwiązania trudności, mając na uwadze dobro wszystkich członków rodziny.

W zakresie prawa rodzinnego wspieramy Klientów w sprawach o:

 • rozwód
 • separację
 • alimenty
 • zaspakajanie potrzeb rodziny
 • ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • wyrażenie zgody na wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka
 • wyrażenie zgody na zmianę imienia, nazwiska dziecka
 • określenie miejsca zamieszkania dziecka
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem i egzekucję kontaktów
 • ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie macierzyństwa
 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa
 • ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • przysposobienie
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • podział majątku wspólnego i rozliczenie nakładów

Powiedz nam o swoim problemie prawnym, a my znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.