Prawo spadkowe

Czym jest prawo spadkowe?


Prawo spadkowe to dziedzina prawa regulująca kwestie przekazywania majątku osoby zmarłej (spadkodawcy) na rzecz innych osób (spadkobierców). Obejmuje zasady dziedziczenia, zarówno na podstawie testamentu, jak i w sytuacji braku takiego dokumentu, określając, kto i w jakiej części ma prawo do spadku. Prawo spadkowe dotyczy nie tylko przekazania praw do własności, ale także obowiązków zmarłego, takich jak długi czy zobowiązania. Kluczowym elementem prawa spadkowego jest testament, czyli oficjalny dokument, w którym spadkodawca może określić, jak jego majątek ma być podzielony po jego śmierci. W przypadku braku testamentu, majątek rozdzielany jest według ustawowych zasad dziedziczenia, które określają kolejność i udziały spadkowe bliskich krewnych.

Prawo spadkowe ma na celu nie tylko przekazanie majątku, ale także ochronę praw spadkobierców oraz wierzycieli spadkodawcy. Reguluje sposób przyjmowania spadku, możliwość odrzucenia spadku w przypadku, gdy wiązałby się on z przejęciem długów, a także zarządzanie spadkiem do czasu jego podziału. W praktyce, sprawy spadkowe mogą być skomplikowane i wymagają dokładnego zrozumienia obowiązujących przepisów oraz procedur prawnych. Specjaliści prawa spadkowego oferują pomoc w sporządzaniu testamentów, reprezentacji w postępowaniach spadkowych, a także w negocjacjach między spadkobiercami. Znajomość prawa spadkowego jest niezbędna, aby zapewnić sprawiedliwy i zgodny z wolą spadkodawcy podział majątku, a także aby uniknąć potencjalnych konfliktów i nieporozumień między spadkobiercami.

W obrębie prawa spadkowego, na jaką pomoc mogą liczyć nasi Klienci?


  • sporządzaniu testamentu
  • ustaleniu zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe
  • przyjęciu lub odrzuceniu spadku

W Twoim imieniu, poprowadzimy sprawy o:


  • stwierdzenie nabycia spadku
  • podział spadku
  • odrzucenie spadku w imieniu małoletniego
  • zachowek
  • podważaniu ważności testamentu
  • wydziedziczenie
  • uznanie za niegodnego dziedziczenia

Powiedz nam o swoim problemie, a my znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.