Aktualności

Przemoc w rodzinie. Nowelizacja. Szkolenie
5/5 - (3 ocen) W dniu 30 kwietnia 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza wiele zmian do porządku prawnego, które to zmiany mają za zadanie ochronę osób doznających przemocy w rodzinie. Ww. ustawa wprowadza największe od 10 lat zmiany w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.   OCHRONA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY. IZOLACJA SPRAWCY PRZEMOCY. Zgodnie z przepisami omawianej ustawy, dla stworzenia skutecznego systemu ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie, wprowadza się odrębne postępowania sądowe w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz
Czytaj więcej
5/5 - (3 ocen) Miło jest nam pochwalić się realizacją cyklu szkoleń w ramach projektu unijnego pt. „Dla rodziny – doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. Szkolenia realizujemy w całej Polsce.     W ramach projektu realizujemy dwa tematy szkoleń. Pierwsze poświęcone jest regulacjom prawnym w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W szkoleniu bym biorą udział przede wszystkim pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. W drugim szkoleniu pt. Prawo w praktyce biorą udział pracownicy ośrodków pomocy społecznej. W szkoleniach, które z racji epidemii, odbywają się w formie wideokonferencji biorą udział uczestnicy z całego kraju, m. in. ze
Czytaj więcej
prawo rodzinne
5/5 - (2 ocen) Niezmiernie miło jest nam się podzielić z Państwem informacją na temat powołania mec. Lidii Makarskiej do zespołu ekspertów, których zadaniem będzie opracowanie wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026.   Powołanie nastąpiło w oparciu o uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. (uchwała nr 159/597/20). Wykonanie uchwały powierzono Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Potrzeba stworzenia nowego programu wynika z tego, że w bieżącym roku upływa okres obowiązywania „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020″. Proces tworzenia programu, którego zadaniem jest jak najlepsze dobranie środków i
Czytaj więcej
prawo w dobie koronawirusa
Oceń ten artykuł Stan epidemii zmienił funkcjonowanie wielu Polaków. Rozprzestrzenianie się koronawirusa znacząco odbiło się na sytuacji finansowej rodziców. Pojawiają się więc wątpliwości związane z obowiązkiem alimentacyjnym. Z kolei rodzice, którzy sprawuję opiekę nad dziećmi zastanawiają się, czy w okresie epidemii powinni pozwolić na kontakty dzieci z drugim z rodziców. W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć na te pytania.   Obowiązek alimentacyjny Z powodu niższych zarobków spowodowanych obecną epidemią, do sądów zaczynają wpływać pozwy o obniżenie alimentów. Rodzic, który jest zobowiązany do łożenia na dziecko może wnieść taki pozew, ale decyzję, czy zachodzą podstawy do obniżenia alimentów podejmuje sąd. Sąd przy
Czytaj więcej
rozporządzenie ministra zdrowia w dobie koronawirusa
Oceń ten artykuł Zaplanowałeś urlop a koronawirus pokrzyżował Ci plany? Zastanawiasz się czy masz podstawy prawne do odstąpienia od umowy i odzyskania pieniędzy? Zapraszamy do lektury.   W czasie pandemii nikt nie zastanawia się jaki strój zabrać na wyjazd, ile pieniędzy przeznaczyć na drobne przyjemności czy pamiątki. W tak trudnym czasie staramy się minimalizować zagrożenie oraz gromadzić środki i produkty niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym. Ograniczamy kontakty z innymi do minimum, aby nie narażać siebie ani swoich najbliższych, ograniczamy wyjazdy. Co jednak z wyjazdami, za które już zapłaciliśmy? Wiele ludzi zadaję sobie zapewne pytanie czy otrzymają zwrot
Czytaj więcej
koronawirus zostań w domu
5/5 - (1 ocen) Rząd wprowadza ograniczenia w przemieszczaniu się. Kary za złamanie zasad bezpieczeństwa w związku z Koronawirusem. Zakaz wychodzenia z domu. Rozwój epidemii koronawirusa na świecie zmusza polskie władze do wprowadzania kolejnych restrykcji dotyczących zasad bezpieczeństwa. Rząd wprowadza przepisy ograniczające przemieszczanie się (na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii). Od wczoraj tj. 24 marca w Polsce obowiązuje zakaz wychodzenia z domu poza usprawiedliwionymi przypadkami. Zakaz obowiązywać będzie do 11 kwietnia tego roku.     Nowe ograniczenia obowiązujące od 24 marca Przepisy pozwalają wychodzić
Czytaj więcej
koronawirus mandat
Oceń ten artykuł Czy musisz przyjmować mandat za naruszenie ograniczeń przemieszczania się w czasie epidemii? Sprawdź jakie masz prawa.   Ograniczenia wprowadzone przez rząd w związku z ogłoszeniem na obszarze Polski stanu epidemii w związku z zakażeniami koronawirusem, o których pisaliśmy w artykule [link] zmieniły diametralnie dotychczasowy sposób funkcjonowania społeczeństwa. Mandat karny Epidemia koronawirusa pociągnęła za sobą restrykcyjne zakazy, za naruszenie których grozi mandat karny. W przypadku skierowania do sądu wniosku o ukaranie grzywna, sąd może orzec karę w wysokości nawet 5 000 zł. Funkcjonariusz Policji ma obowiązek poinformować sprawcę wykroczenia o tym, że przysługuje mu prawo odmowy przyjęcia mandatu
Czytaj więcej
koronawirus przepisy
Oceń ten artykuł KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA KANCELARII   Szanowni Klienci, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie i życie naszych Klientów oraz pracowników informujemy, że wprowadzone zostały ograniczenia w kontaktach osobistych z Klientami. Pomoc prawną świadczyć będziemy za pomocą środków porozumiewania się na odległość – telefonicznie i mailowo. Taki stan rzeczy trwać będzie do odwołania.   Zapraszamy do kontaktu: tel. 603 801 618 e-mail: kontakt@makarska-kancelaria.pl   Mam nadzieję, że wkrótce powrócimy do normalnego trybu pracy. Życzę Państwu dużo zdrowia!   Z poważaniem, r. pr. Lidia Makarska
Czytaj więcej
upadłość konsumencka bydgoszcz
5/5 - (1 ocen) Upadłość konsumencka to szansa na oddłużenie – szansa dla osób, które stały się niewypłacalne, czyli nie mają pieniędzy na spłatę zaciągniętych przez siebie zobowiązań takich jak kredyty czy pożyczki. W marcu 2020 r. wchodzi w życie ważna nowelizacja prawa upadłościowego, która w znaczny sposób ułatwia orzeczenie upadłości przez Sąd. Z tego względu warto dokładniej przyjrzeć się instytucji upadłości konsumenckiej.   Co to jest upadłość konsumencka? Z danych statystycznych wynika, że upadłość konsumencka z roku na rok staje się coraz powszechniejsza, a łączna wysokość długu osób, które ogłosiły upadłość konsumencka w 2018 r. to 732,4 mln zł.
Czytaj więcej
szkolenia prawne
Oceń ten artykuł Miło jest nam pochwalić się zrealizowaniem kolejnego szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W dniu 10 grudnia 2019 r. przeprowadziliśmy  szkolenie dla Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”. Wzięli w nim udział członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.   W szkoleniu uczestniczyło ok. 90 osób. Wśród słuchaczy byli m. in. pracownicy ośrodków pomocy społecznej i komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonariusze Policji, kuratorzy. Nie było to pierwsze szkolenie zorganizowane dla BORPA w Bydgoszczy. W zeszłym roku, w listopadzie 2018 r. przeszkoliliśmy 120 osób.
Czytaj więcej