Powołanie do eksperckiego zespołu

Powołanie do eksperckiego zespołu
5/5 - (2 ocen)

Niezmiernie miło jest nam się podzielić z Państwem informacją na temat powołania mec. Lidii Makarskiej do zespołu ekspertów, których zadaniem będzie opracowanie wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026.

 

Powołanie nastąpiło w oparciu o uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. (uchwała nr 159/597/20). Wykonanie uchwały powierzono Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Potrzeba stworzenia nowego programu wynika z tego, że w bieżącym roku upływa okres obowiązywania „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020″.

Proces tworzenia programu, którego zadaniem jest jak najlepsze dobranie środków i metod zapobiegania przemocy w rodzinie, dostosowanych do skali zjawiska i potrzeb osób dotkniętych przemocą i potrzebujących pomocy, to proces interdyscyplinarny. Dlatego też, w skład zespołu powołano ekspertów z różnych instytucji, którzy zarówno praktycznie, jaki i teoretycznie zajmują się zagadnieniem przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Mamy nadzieję, że prace zespołu będą owocne i przyczynią się do poprawy sytuacji osób doznających przemocy w rodzinie, udoskonalenia systemu przeciwdziałania przemocy w naszym województwie a także wzrostu świadomości naszego społeczeństwa na temat przemocy.

Dziękuję za powołanie do zespołu. To dla mnie ogromne wyróżnienie oraz ukoronowanie naszych dotychczasowych działań na polu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

r. pr. Lidia Makarska

Polecane artykuły