Szkolenie „Kompetentny zespół”

Szkolenie „Kompetentny zespół”
Oceń ten artykuł

„Kompetentny zespół”. To nazwa szkolenia zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jego adresatami byli członkowie gminnych zespołów interdyscyplinarnych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Szkolenie odbywało się 25 września w Przysieku k. Torunia.

Tym razem szkolenie prowadził zespół trenerów w składzie:

  • Beata Kita – mgr psychologii, terapeuta systemowej terapii rodzin, terapeuta motywujący, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP;
  • Ewa Bachanek-Znamierowska – mgr politologii i nauk społecznych w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji ze specjalnością wychowawczą, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA, specjalista psychoterapii uzależnień PARPA, certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP;
  • Lidia Makarska – radca prawny, mediator, trener, konsultantka Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii – Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

 

Szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Przysiek, 25 września 2019 r.

 

Wśród uczestników szkolenia byli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, Policji, oświaty, służby zdrowia, służby kuratorskiej, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organizacji pozarządowych, Ośrodków Interwencji Kryzysowej i Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia. Na szkoleniu reprezentowanych było siedem gmin: Brodnica (gmina wiejska), Chełmno (gmina miejska), Kowalewo Pomorskie, Kruszwica, Nakło nad Notecią, Wąbrzeźno i Wielka Nieszawka.

Mnie przypadło w udziale przeszkolenie uczestników w zakresie prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy. Wykład i warsztat. Kilka godzin intensywnej pracy. Wszyscy uczestnicy dotrwali do końca 🙂

Pani Beacie Kita dziękuję za zaproszenie do współpracy.

 

r. pr. Lidia Makarska

Polecane artykuły