Szkolenie pt. Bezpieczny Senior.

Szkolenie pt. Bezpieczny Senior.
Oceń ten artykuł

We wtorek 23 października przeprowadziliśmy w ramach kolejnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykład pt. „Bezpieczny Senior – analiza wybranych aspektów prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego”.

 

W dniu 23 października br. w siedzibie Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Bydgoszczy odbyło się  kolejne posiedzenie WRdsPS.

Członkowie WRdsPS oraz zaproszeni goście wysłuchali referatu na temat praw konsumenta, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji działających na rzecz konsumentów. Referat  prezentowali pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy.

Kolejnym tematem posiedzenia była prelekcja w ramach projektu „Ocena kondycji psychicznej” finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Regionalny koordynator projektu pan Szymon Medalion – przedstawił tematykę  „Smutek czy depresja – jak i po co dbać o swoją kondycję psychiczną”.

 

23 października 2018 r. – posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wykład pt. „Bezpieczny Senior – analiza wybranych aspektów prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego”.

 

Uczestnicy posiedzenie zostali również poinformowani o  możliwości korzystania z „Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii – Pogotowia dla Ofiar Przemocy w  Rodzinie”, działającej pod bezpłatnym numerem telefonu 800 154 030”.

Kolejnym tematem posiedzenia był „Bezpieczny Senior – analiza wybranych aspektów prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego”. Prezentację w tym zakresie przedstawiła radca prawny Lidia Makarska.

 

r. pr. Lidia Makarska

Polecane artykuły