Cofnięcie licznika – konsekwencje prawne

Cofnięcie licznika – konsekwencje prawne
5/5 - (4 ocen)

Zaniżanie rzeczywistego przebiegu auta często określane jako cofnięcie licznika czy też „kręcenie licznika” jest poważnym problemem na rynku aut używanych, szczególnie popularnych w Polsce. Ostatnie zmiany w prawie drogowym i kodeksie karnym nakładają surową sankcję za ten proceder – nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Nowa procedura kontroli drogowych

Wraz z nowym rokiem zmieniła się procedura kontroli drogowych. § 12 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego nakłada na kontrolujących obowiązek sprawdzenia stanu drogomierza. Policja niezwłocznie przekaże dane do centralnej ewidencji pojazdów. Funkcjonariusze nie mają obowiązku weryfikacji licznika gdy prowadzą zorganizowane działania kontrolne. Na przykład mające na celu zbadanie trzeźwości możliwie największej liczby kierujących pojazdami. 

Kara pozbawienia wolności za cofnięcie licznika

Nowelizacja Kodeksu karnego z maja 2019 r. wprowadziła również nowy czyn zabroniony określony w artykule 306a. Zmiana wskazania drogomierza lub prawidłowości pomiaru zagrożona jest karą pozbawienia wolności. Zatrzymanemu grozi od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Tej samej sankcji podlega ten kto zleca ingerencję we wskazania licznika przebiegu pojazdu. W wypadkach mniejszej wagi grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienie wolności do lat 2. Kryterium oceny czy mamy do czynienia z wypadkiem mniejszej wagi jest przede wszystkim wielkość ingerencji. Z treści ww. przepisu wynika zatem, że na karę nawet pięciu lat pozbawienia wolności narażony jest nie tylko kierowca zlecający przekręcenie licznika, ale także mechanik, który to wykona.

Cofnięcie licznika – konsekwencje prawne
Od 1 stycznia 2020 r. zmiana wskazania licznika zagrożona jest karą pozbawienia wolności do nawet 5 lat. Tej samej sankcji podlega ten kto zleca ingerencję we wskazania licznika przebiegu pojazdu.

Pozostałe zmiany w przepisach drogowych

Znowelizowana w listopadzie 2019 r. ustawa Prawo o ruchu drogowym nakłada również obowiązek przekazywania informacji o przebiegu pojazdu na stacje kontroli pojazdów, które sprawdzają stan techniczny auta podczas badań okresowych. Zmiany w ustawie regulują również kwestie wymiany licznika. Artykuł 81a stanowi, że wymiana drogomierza jest dopuszczalna gdy nie odmierza przebiegu pojazdu lub gdy wymieniamy element nierozerwalnie z drogomierzem związany. Oczywiście po wymianie mamy termin 14 dni na zgłoszenie się do stacji kontroli pojazdów w celu odczytu wskazania drogomierza. Nie zachowanie wspomnianych 14 dni nie uprawnia stacji kontroli pojazdów do odmowy przeprowadzenia badania. Konieczne będzie również złożenie oświadczenia w którym podamy powody wymiany licznika, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Co zrobić, gdy zostaniemy przyłapani z cofnięcie licznika?

Mimo rygorystycznych regulacji i wielu kontrowersji, wymienione zmiany trzeba ocenić pozytywnie. Korzystnie wpływają one na obrót pojazdami mechanicznymi, ochronę konsumenta oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wcześniejsza praktyka, której potwierdzeniem są pojawiające się od początku roku głośne przypadki „kręcenia liczników”, wskazuje jak prosty i generalnie bezkarny był to proceder. Co zrobić, gdy podczas rutynowej kontroli drogowej okaże się, że licznik waszego auta został cofnięty? Czy oznacza to, że poniesiecie odpowiedzialność za przestępstwo z art. 306a k.k.? Czy grozi wam kara pozbawienia wolności? Co w sytuacji, gdy nie mieliście pojęcia o tym, że poprzedni właściciel przekłamał rzeczywisty przebieg auta?

Spokojnie. Nie ma możliwości automatycznego przypisania odpowiedzialności osobie, która w momencie kontroli użytkuje pojazd.  Trzeba jednak liczyć się z tym, że konieczne będzie złożenie wyjaśnień. Być może wszczęte zostanie wobec nas postępowanie karne. Być może zostaną nam postawione zarzuty. Co robić w takiej sytuacji? Po pierwsze zachować spokój, po drugie włączyć się aktywnie w sprawę. Złożyć wyjaśnienia i przedłożyć dokumenty, które będą świadczyć o naszej niewinności (np. umowę sprzedaży auta). Być może będziecie wówczas potrzebować pomocy prawnika. W takim przypadku, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Polecane artykuły