Prawne aspekty alienacji rodzicielskiej

Kamania pt. Jestem mamy i taty

Wpis na temat prawnych aspektów alienacji rodzicielskiej. W artykule mowa o konieczności uregulowania kontaktów rodzica z dzieckiem, egzekucji kontaktów, w tym wymierzeniu kary finansowej za utrudnianie kontaktów, możliwości ograniczenia (a w skrajnych przypadkach nawet pozbawienia) władzy rodzicielskiej rodzica-alienatora. […]

Read More…

Alienacja rodzicielska

Alienacja rodzicielska

Artykuł na temat alienacji rodzicielskiej. Tego, czym jest (to przede wszystkim fizyczne odseparowywanie dziecka od drugiego rodzica, wpływanie na psychikę dziecka, buntowanie dziecka przeciwko rodzicowi), jaki przybiera formy i jaki ma wpływ na dziecko. We wpisie znajdują się informacje na temat kampanii społecznych Rzecznika Praw Dziecka przeciwko izolowaniu dzieci od rodziców. […]

Read More…