Przesłanki rozwodowe

Decyzja o rozstaniu to niezwykle ważna decyzja. Pośpiech nie jest wskazany. Do postępowania należy się przygotować po to, aby nie spotkała nas niemiła niespodzianka w postaci oddalenia naszego powództwa. W jakich sytuacjach sąd może odmówić orzeczenia rozwodu? Sąd oddali powództwo o rozwód jeżeli w toku sprawy dojdzie do przekonania, że nie zachodzą tzw. pozytywne przesłanki […]

Read More…