Szkolenie w powiecie koronowskim

Szkolenie w powiecie koronowskim
Oceń ten artykuł

Kolejne szkolenie za nami! 3 intensywne dni, 3 trenerów, 3 grupy uczestników a w nich przedstawiciele zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z 6 gmin z powiatu koronowskiego.

 

W szkolenie nad Zalewem Koronowskim wzięło udział 40 osób (przedstawicieli pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, GKRPA i Policji). Szkolenie pt. Rodzina wolna od przemocy – praktyczne szkolenie dla osób tworzących system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zrealizowane zostało dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Każda z grup przepracowała 24 godziny dydaktyczne. Zakres tematyczny szkolenia zgodny był z Wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 24 kwietnia 2018 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2018-2019 (wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Zajęcia w większości prowadzone były metodami aktywnymi. Poza warsztatami, analizami przypadków i ćwiczeniami, każda grupa uczestniczyła również w superwizji pracy własnej i pracy zespołu z zakresu pomocy rodzinom, w których pojawiła się przemoc.

 

 

Serdeczne podziękowania dla wspaniałych trenerów – p. Katarzyny Łęgowskiej oraz p.Renaty Kałuckiej oraz dla wszystkich uczestników – wyjątkowo aktywnych i zaangażowanych w zajęcia.

Współpraca z Państwem była dla mnie wielką przyjemnością!

 

r. pr. Lidia Makarska

Polecane artykuły